Regels voor telefoonbedrijven

Vanaf 1 mei 2017 houdt de Autoriteit Financiële Markten toezicht op alle Nederlandse telefoonbedrijven. Vanaf toen moet aan regels houden voor verantwoorde kredietverstrekking als ze een lening verstrekken bij de koop van telefoons op afbetaling.

Zorgvuldig afsluiten en zorgplicht

Telefoonbedrijven die leningen van meer dan 250 euro verstrekken voor een mobiele telefoon op afbetaling zijn verplicht te vragen naar het inkomen en de vaste lasten van de klanten. Ook moeten ze bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) nagaan of er andere kredieten zijn afgesloten. Maar bij een krediet voor een telefoon van minder dan 1000 euro hoeft een wettelijk gezien geen loonstrook of bankafschrift getoond te worden.

Als je in kort tijd dus meerdere abonnementen bij hetzelfde telefoonbedrijf hebt afgesloten heb je dus een theoretisch hoger krediet dan 1000 euro. Dit is een ‘grijs’ vlak of de telefoonbedrijven dan juiste invulling geven aan hun zorgplicht bij het afsluiten van een abonnement. Voor meer informatie over AFM toezichtregels: https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/mei/toezicht-mobiele-telefoon

Klacht indienen over onzorgvuldige kredietverstrekking

Als je klachten hebt over de manier waarop je telefoonabonnement met telefoontoestel verstrekt is kan je, aanvullend op alle andere acties die je moet ondernemen, ook een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: https://www.kifid.nl/