Schade op creditboy verhalen

Stel de dader aansprakelijk voor de schade. Als jij door justitie als slachtoffer wordt gezien en de dader in een strafzaak veroordeeld wordt kan je jouw schade aan de strafzaak toevoegen. De rechter zal dan beoordelen of jouw schade toegewezen wordt.

Als er geen strafzaak komt kan je via het civielrecht de schade verhalen. Je heeft hiervoor een advocaat nodig. Via het Meldpunt Creditboys is een lijst met gespecialiseerde advocaten beschikbaar. Houd er rekening mee dat een advocaat soms kosten met zich meebrengt. Als u die kosten niet kunt betalen kan je aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat vraagt de advocaat voor je aan bij de Raad voor de Rechtspraak. Je betaalt dan een eigen bijdrage die afhangt van je inkomen en vermogen. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand vind je hier:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vraag-en-antwoord/hoe-verloopt-het-aanvragen-van-gesubsidieerde-rechtsbijstand.

Telefoonbedrijf

De telefoonbedrijven zullen in beginsel uw verzoek afwijzen omdat diegene die het contract afgesloten heeft aan zijn/haar contractverplichtingen moet voldoen. U moet aantonen dat er sprake is van dwang om de contracten te kunnen vernietigen. Het juridisch aantonen van dwang is moeilijk.

Telefoonbedrijven nemen in overweging:

 • Je persoonlijke situatie. Kan er een reden zijn waarom je kwetsbaar bent?
 • Is er een aangifte gedaan bij de politie?
 • Hoeveel abonnementen zijn er in totaal  afgesloten?
 • Heb je ook bij één providers meerdere abonnementen afgesloten? Bijvoorbeeld 3 abonnementen bij Vodafone, 3 abonnementen bij Tele2 enz?
 • Zijn er ook providers die de abonnementen hebben geweigerd?
 • Zijn er bewijzen?
  • Zijn er WhatsAppjes of andere berichtjes beschikbaar die bewijzen dat je het moest doen?
  • Zijn er camerabeelden beschikbaar waarmee je kan aantonen dat de creditboy ook (in de buurt van) de winkel was?
  • Kan de winkelmedewerker verklaren dat jij onder druk stond om het abonnement te sluiten?
   • Heb je tijdens het afsluiten van het abonnement geprobeerd de aandacht van de medewerker in de winkel te trekken?
   • Heeft de winkelmedewerker aan je gevraagd of je onder druk het abonnement moest afsluiten?
 • Weet je waar de creditboys de telefoons doorverkochten? Aan wie? Heb je dit bij de politie gemeld?
 • Heb je de waarheid gesproken? Als telefoonbedrijven de indruk krijgen dat je ergens over jokt dan wordt een onderlinge oplossing heel moeilijk

Vaak is het voor slachtoffers te duur of te moeilijk om te kunnen aantonen dat er sprake is van dwang. Tenslotte had u ook in de winkel kunnen zeggen dat u onder druk staat en hulp kunnen vragen. In het beste scenario kunt u dan met het telefoonbedrijf een schikking treffen. Dan betaalt u een deel. Vraag hiernaar als u contact hebt met het telefoonbedrijf. Het is ook mogelijk dat een gespecialiseerde advocaat namens jou met het telefoonbedrijf een oplossing zoekt.

Schaderegelingen vanuit de overheid

Voor meer informatie vanuit de overheid over schadevergoedingen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/slachtofferbeleid/vraag-en-antwoord/schadevergoeding-slachtoffer