Het Meldpunt Creditboys dringt aan op drie maatregelen

Deze vorm van criminaliteit heeft weinig bekendheid. Dat is werkelijk ongelofelijk gezien de schaal en de impact van het probleem. Omdat slachtoffers individueel geen stem hebben is het van groot belang dat er aandacht én een robuuste oplossing komt voor dit probleem. Het Meldpunt Creditboys dringt aan op drie maatregelen:

1 Voorlichting

Het Meldpunt Creditboys wil het probleem zichtbaar maken zodat iedereen de gevaren van een creditboy herkent. Dat jongeren zich kunnen beschermen door kennis en geen slachtoffer meer worden. Het is van essentieel belang dat jongeren van zeventien voorlichting krijgen over de volwassen financiële rechten en plichten als achttienjarigen. Jongeren moeten begrijpen welke risico’s dat met zich meebrengt. Onze jongeren zijn nu nog ‘vogelvrij’ voor creditboys.

2 Verantwoordelijk handelen telefoonbedrijven

Het Meldpunt Creditboys wil dat telefoonbedrijven zich verantwoordelijk gaan gedragen en regels van financieel toezicht gaan naleven.
1. Dat er een overkoepelend systeem komt dat signaleert wanneer er (in een paar dagen) meerdere abonnementen op door één persoon afgesloten worden
2. Meldpunt Creditboys wil dat elk telefoonbedrijf een gespecialiseerde fraudeafdeling heeft
3. Wij dringen er op aan dat alle contract sluitende medewerkers getraind moeten zijn in het herkennen van jongeren die onder dwang abonnementen moeten sluiten
4. Dat telefoonabonnementen zorgvuldig gesloten worden:
a. Dat bij het afsluiten van een abonnement de inkomenstoets geen random vraag meer is maar dat het bedrijf deze ook echt controleert
b. Dat er wordt nagegaan dat de contractant de financiële verplichtingen kan nakomen
5. Wij vragen de telefoonbedrijven in afwachting op het politieonderzoek en de strafzaak de financiële verplichting van het slachtoffer te bevriezen
6. Dat bedrijven oplossingsgericht werken en zich realiseren dat de (financiële) gevolgen voor slachtoffers van Creditboys enorm zijn
Het Meldpunt Creditboys vraagt van telefoonbedrijven niet alleen het nakomen van de wet, maar ook maatschappelijk verantwoordelijk gedrag.

3 Het in kaart brengen van het probleem

De politie doet onderzoek naar verschillende vormen van criminaliteit. Dit doen ze door het soort criminaliteit te labelen en te analyseren. Aangiftes door slachtoffers van creditboys worden door de politie nog niet gelabeld in het systeem. Daarom is het onbekend hoe groot het probleem is. Het Meldpunt Creditboys vraagt om een het toevoegen van een label om het probleem te kunnen meten zodat er de juiste preventieve maatregelen genomen kunnen worden.