Help ons creditboys te bestrijden en meld je als slachtoffer in onze database

Het Meldpunt Creditboys wil dat er maatregelen genomen worden om deze vorm van criminaliteit te bestrijden. Omdat de politie voor dit soort misdaden nog geen registratie bijhoudt blijft de impact van creditboys onder de radar. Onze jongeren mogen niet meer in de greep komen van een creditboy en de telefoonbedrijven moeten maatregelen nemen om dit soort misbruik te voorkomen. Daarom is er het Meldpunt Creditboys. Als jij ook slachtoffer bent van een creditboy, meld dit dan bij ons.

Wij gebruiken jouw melding om het probleem in kaart te brengen, de aangeboden oplossingen van het telefoonbedrijf te evalueren en de gevolgen voor het slachtoffer zichtbaar te maken. Ook kunnen we zien of er telefoonbedrijven zijn die juist meer of minder vaak gedwongen abonnementen hebben afgesloten. Dat zegt misschien iets over de zorgvuldigheid waarmee contracten afgesloten worden. Met alle meldingen maken wij een vuist in de politiek, telefoonbedrijven, politie en hulpverlening.  

Vragenlijst aanvragen

Als je slachtoffer (of wettelijke vertegenwoordiger)  bent van een creditboy kan een melding sturen naar aanmelden@meldpuntcreditboys.nl. Dan stuurt het meldpunt je een vragenlijst. Je kan ook een melding maken als het al een, langere, tijd geleden is gebeurd.

Je melding naar het meldpunt mag anoniem, maar om een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen is een goede onderbouwing van de melding noodzakelijk. Door het melden van uw zaak geeft u toestemming om, onherleidbaar, opgenomen te worden in onze database. De informatie uit de database wordt door het meldpunt gebruikt om een oplossing te zoeken voor het probleem creditboys.

Wat wordt er in de database opgenomen?

1. Hoeveel telefoonabonnementen er zijn afgesloten
2. De datum wanneer de abonnementen zijn afgesloten
3. De naam van de betrokken telefoonmaatschappij(en)
4. Hoe hoog de schade is/was
5. Of je aangifte hebt gedaan en of dit wel/niet een strafzaak is geworden
6. Op welke manier met het telefoonbedrijf is gewerkt aan een oplossing
7. Wat de gevolgen zijn, zoals mogelijke schulden of BKR meldingen
8. Of de schade verhaalt is op de creditboy
9. Of je suggesties hebt hoe het probleem opgelost kan worden

Voor wie in de database is opgenomen zal er periodiek een nieuwsbrief verzonden worden met de vorderingen van het Meldpunt Creditboys. Je kan bij je melding aangeven of je deze nieuwsbrief wil ontvangen.